Robotika

Náš kroužek patří ke špičce středoškolské robotiky na Moravě.
Každoročně pořádáme v prosinci vlastní soutěž RoboTrip Uničov, s mezinárodní účastí.
Během školního roku se účastníme v průměru 10 soutěží v ČR a sousedních zemích.
V současnosti konstruujeme roboty na platformě Lega a Arduina a programujeme v LabVIEW, Basic, C a Processing.